Летняя школа на английском с походами и театральными практиками

Vasaras skola angļu valodā ar pārgājieniem un teātra praksēm

Летняя школа на английском с походами
и театральными практиками

Vasaras skola angļu valodā ar pārgājieniem
un teātra praksēm

Когда? Kad?

29.07.2023 - 2.08.2023

Зачем? Kāpēc?

- провести пять дней в окружении английского 
- говорить по-английски с педагогом, инструкторами, друг с другом
- выучить и применить на практике новые слова и выражения
 - подготовить небольшое театральное представление на английском
- играть, читать, делать поделки, готовить по-английски 
- пойти в поход
- получить новые впечатления и бесценный опыт общения
- прожить языковую практику всем телом
- обрести свободу и легкость в общении

- runāt angliski ar skolotāju, instruktoriem, savā starpā
- iemācīties un praktizēt jaunus vārdus un izteicienus
- sagatavot īsu teātra izrādi angļu valodā
- spēlēt, lasīt, rokdarboties, gatavot angļu valodā
- doties ceļojumā
- gūt jaunus iespaidus un komunikācijas pieredzi
- izdzīvot valodas praksi ar visu ķermeni
- atrast brīvību un vieglumu komunikācijā

Школа в цифрах. Skola ciparos.

- 40+ часов без телефона
- 40+ часов общения на английском
- 30+ часов на свежем воздухе в любую погоду
- 10+ км пешком
- 1 увлекательный день в Салацгриве

- 40+ stundas bez telefona
- 40+ stundas komunikācijas angļu valodā
- 30+ stundas svaigajā gaisā jebkuros laika apstākļos
- 10+ km pārgājiens
- 1 aizraujoša diena Salacgrīvā

Program

(Возможны изменения/ programmā ir iespējamas izmaiņas, kas neietekmēs saturisko pusi)

 • Day 1
 • Pirmā diena

  16:00 arrival of children (early arrival at 12-13:00 also possible)

  16:00-18:00 introduction with camp, Kosisi, and a team (welcome drinks, cake, and fruits)

  *document signing, rules

  18:00 - 20:00 team building exercises and dinner, children getting to know each other

  20:00 - 22:00 free time, campfire, introduction with next 4 days plan, sharing circle - first impression and what is waiting from camp

  22:00 - 23:00 getting ready to sleep, nighttime
  16:00 ierašanās (agrāka ierašanās arī ir iespējama, bet saskaņojot iepriekš)

  16:00 – 18:00 – iepazīšanās ar pasākuma norises vietu un darbinieku komandu (saldais galds, dzērieni un augļi)

  *dokumetu (līguma un uzvedības noteikumu) parakstīšana

  18:00 – 20:00 grupas saliedēšanas uzdevumi un vakariņas

  20:00 – 22:00 brīvais laiks, ugunskurs, iepazīšanās ar nākamo četru dienu plānu, «vakara aplis» - dalīšanās ar pirmajiem iespaidiem un sajūtām

  22:00 – 23:00 gatavošanās naktsmiegam
 • Day 2
 • Otrā diena

  08:00 - 09:00 waking up, morning routine, exercises (Movement with Diana)

  09:00 - 09:30 breakfast

  09:30 - 10:00 morning circle - talk about what will do today, how we are feeling

  10:00 - 12:00 nature time, English outside, language activities (Drama games outside)

  12:00 - 13:00 writing exercises ( crafts, comics, Writing Marathon - I'm a writer )

  13:00 - 14:30 lunch preparation, table serving, and eating

  14:30 - 15:30 free time for communication and games

  15:30 - 16:30 reading circle Reading Circle - story building/ story telling

  16:30 - 17:00 mealtime

  17:00 - 19:00 Drama with Diana

  19:00 - 20:00 dinner

  20:00 - 22:00 evening circle - feedback - movie time - English movies

  22:00 - 23:00 getting ready to sleep, nighttime
  08:00 – 09:00 pamošanās, rīta higiēna, vingrošana

  09:00 – 09:30 brokastis

  09:30 – 10:00 «rīta aplis»

  10:00 – 12:00 āra laiks, nodarbības dabā

  12:00 – 13:00 rakstīšanas uzdevumi

  13:00 – 14:30 pusdienu gatavošana un maltīte

  14:30 – 15:30 brīvais laiks komunikācijai un spēlēm

  15:30 – 16:30 lasīšanas un stāstīšanas uzdevumi

  16:30 – 17:00 launags

  17:00 – 19:00 aktiermāksla ar Diānu

  19:00 – 20:00 vakariņas

  20:00 – 22:00 «vakara aplis», filmas vakars

  22:00 – 23:00 gatavošanās naktsmiegam
 • Day 3
 • Trešā diena

  08:00 - 09:00 waking up, morning routine, exercises

  09:00 - 09:30 breakfast

  09:30 - 10:00 morning circle

  10:00 - 12:00 nature time, English outside, language activities

  12:00 - 13:00 writing exercises ( crafts, comics, Writing Marathon )

  13:00 - 14:30 lunch preparation, table serving, and eating

  14:30 - 15:30 free time for communication and games (Assistants)

  15:30 - 16:30 reading circle

  16:30 - 17:00 mealtime

  17:00 - 19:00 Drama with Diana

  19:00 - 20:00 dinner

  20:00 - 22:00 evening circle, how to learn a language more effectively

  22:00 - 23:00 getting ready to sleep, nighttime
  08:00 – 09:00 pamošanās, rīta higiēna, vingrošana

  09:00 – 09:30 brokastis

  09:30 – 10:00 «rīta aplis»

  10:00 – 12:00 āra laiks, nodarbības dabā

  12:00 – 13:00 rakstīšanas uzdevumi

  13:00 – 14:30 pusdienu gatavošana un maltīte

  14:30 – 15:30 brīvais laiks komunikācijai un spēlēm

  15:30 – 16:30 lasīšanas un stāstīšanas uzdevumi

  16:30 – 17:00 launags

  17:00 – 19:00 aktiermāksla ar Diānu

  19:00 – 20:00 vakariņas

  20:00 – 22:00 angļu valodas mācīšanas metodes

  22:00 – 23:00 gatavošanās naktsmiegam
 • Day 4
 • Ceturtā diena

  08:00 - 09:00 waking up, morning routine, exercises

  09:00 - 09:30 breakfast

  09:30 - 10:00 morning circle

  10:00 - 18:00 Salacgrīva hiking tour

  18:00 - 19:00 getting back to Kosisi

  19:00 - 20:00 dinner

  20:00 - 22:00 evening circle, free time for communication and games

  22:00 - 23:00 getting ready to sleep, nighttime
  08:00 – 09:00 pamošanās, rīta higiēna, vingrošana

  09:00 – 09:30 brokastis

  09:30 – 10:00 «rīta aplis»

  10:00 – 18:00 diena Salacgrīvā (pārgājiens, picērija, muzeja un amatnieku apmeklējums)

  18:00 – 19:00 ceļš atpakaļ uz «Kosīšiem» (ar sabiedrisko transportu)

  19:00 – 20:00 vakariņas

  20:00 – 22:00 «vakara aplis», brīvais laiks spēlēm un sarunām

  22:00 – 23:00 gatavošanās naktsmiegam
 • Day 5
 • Piektā diena

  08:00 - 09:00 waking up, morning routine, exercises

  09:00 - 09:30 breakfast

  09:30 - 10:00 morning circle

  10:00 - 12:00 Preparing "presentations" for parents

  12:00 - 13:00 arrival of parent, performance and closure of camp

  13:00 - 16:00 free time with parents near the sea
  08:00 – 09:00 pamošanās, rīta higiēna, vingrošana

  09:00 – 09:30 brokastis

  09:30 – 10:00 «rīta aplis»

  10:00 – 12:00 gatavošanās prezentācijas/atskaites pasākumam vecakiem

  12:00 vecāku ierašanās

  12:00 – 13:00 prezentācijas/atskaites pasākums vecākiem, uzkodu galds un dzērieni, nometnes noslēgums

  13:00 – 16:00 brīvais laiks ar vecākiem pie jūras

  Гарантия
  Garantējam

  Безопасность
  В лесу – одежда, покрывающая тело.
  На воде – плавание с плавсредствами.
  В городе – переходим дорогу на зеленый свет.
  Если ребенок послушно выполняет требования безопасности и дисциплины, то он будет цел и невредим.
  Опыт
  Поход, театр, записи в дневнике по-английски,
  новые впечатления и друзья.
  Результат
  Мы выучим одну историю в стихах,
  проиллюстрируем незнакомые слова и выражения,
  задействуя ассоциативную память, а также проиграем ее по ролям,
  задействуя мышечную и эмоциональную память.
  Drošību
  Bērns būs pieskatīts, netiks ļauts doties vienam peldēties un pastaigāties mežā. Bērnam arī pašam noteikti jāizprot noteikumu ievērošanas nepieciešamību. Atrodoties pilsētā ievērosim ceļu satiksmes noteikumus un šķērsosim ielu tikai atļautajās vietās. Neaizmirsīsim izmantot saules aizsardzības līdzekļus un pretērču, kā arī pretodu līdzekļus. Ja bērns neprot peldēt, tad peldroči vai peldveste ir obligāti un tos jānodrošina pašiem vecākiem.
  Pieredzi
  Praktisku angļu valodas pielietošanu dienas garumā, nometnes laikā.
  Iziet ārpus ierastā komforta, izjust kā ir atrasties ārpus mājas svešā vidē.
  Atrast kopīgu valodu ar vienaudžiem un pieaugušajiem.
  Izaicināt sevi pārgājienā.
  Atraisīties spēlējot teātri.
  Rezultātu
  Bērns jūtas drošāk, runājot angliski.
  Ir piedzīvojis un ieguvis jaunu pieredzi – devies patstāvīgajā piedzīvojumā un bagātinājis savu vasaru.

  Что взять с собой?
  Kas nepieciešams līdzi?

  Подарок для секретного друга (до 5 евро)
  Одеться по погоде
  В чем спать
  В чем ходить в доме
  Полотенце и гигиенические принадлежности
  Купальник
  Плавсредства
  Особые продукты, важные для ребенка
  Карманные деньги (мороженое в Салацгриве)
  Вещи для похода и бутылку с водой умещаем в один рюкзак. Зачем себя нагружать?
  Панамка/ кепка и солнечные очки по необходимости

  По поводу телефона

  Во время школы лучше погрузиться в то, что происходит (метод погружения). Телефон можно оставить дома или у руководителей летней школы. Если нужно позвонить родителям - предоставим наши телефоны. В течение дня будем снимать фото и видеоотчеты. Если не хотите, чтобы ребенок появлялся на записях, сообщите заранее, пожалуйста.
  Dāvana noslēpumainam draugam (līdz 5 eur)
  Atbilstošs mainīgajiem vasaras apstākļiem apģērbs
  Apģērbs gulēšanai
  Maiņas apavi iekštelpām
  Higiēnas piederumi
  Peldkotīms un dvielis (peldroči vai peldveste, ja nepieciešams)
  Īpaša pārtika, ja nepieciešama (iespējams tas bez kā bērns nevar iedomāties nevienu dienu)
  Kabatas nauda (izmantosim Salacgrīvā veikalā, pērkot saldējumu) – cita veikalu apmeklēšana nav paredzēta
  Mugursoma (neliela) pārgājienam uz Salacgrīvu, kur berns varēs ielikt savu ūdens pudeli
  Galvassega un saulesbrilles pēc nepieciešamības

  Svarīga piezīme:
  Vēlams telefonu vasaras skolas laikā neizmantot, lai varētu pilnībā pieslēgties notiekošajam. Telefonu var atstāt mājās, vai pie skolas vadītājiem. Ja nepieciešams piezvanīt vecākiem, tad bērns varēs izmantot savu telefonu, vai arī mēs nodrošināsim šo iespēju no mūsu privātajiem talruņiem. Dienas laikā bildēsim un filmēsim nelielus video par to ko darām – vēlāk vecāki varēs tos apskatīties. Ja nevēlaties, lai bērns tiktu bildēts vai filmēts nometnes laikā, tad lūdzam par to brīdināt iepriekš.

  Размещение
  Izmitināšana

  «Kosīši» расположены в красивом месте. Есть игровая площадка и баскетбольная корзина, место для костра с навесом, море всего в нескольких минутах ходьбы, рядом сосновый лес и велосипеды для общего пользования. В двухэтажном гостевом доме душ и туалеты на каждом этаже. Просторная кухня и камин на первом этаже. Большой общий стол. На втором этаже две большие спальни - в каждой по 6 кроватей (всего 12). Посередине общая комната для занятий и игр.
  «Kosīši» atrodas fantastiski skaistā vietā. Ir pieejams basketbola grozs un spēļu laukums mājas priekšā, ugunskura vieta ar nojumi, jūra tikai dažu minūšu gājiena, blakus priežu mežs, veloriteņi. Dzīvosim divstāvu Brīvdienu mājā ar dušām un tualeti gan pirmajā, gan otrajā stāvā. Plaša virtuve un kamīns pirmajā stāvā. Liels kopgalds. Otrajā stāvā divas lielas guļamtelpas – katrā 6 guļvietas (kopā 12) un pa vidu liela koptelpa nodarbībām un spēlēm.
  Vecākiem ir iespēja gulēt teltīs vai uz matračiem par papildus samaksu (to var sarunāt individuāli, pēc nepieciešamības).

  Вопросы
  Jautājumi

  Что, если мы боимся клещей.
  Можно сделать прививку. Одевайтесь в одежду, покрывающую тело.

  Bailes no ērcēm – vakcinācija, speciālo pretērču līdzekļu lietošana, izvēlēties apģērbu, kas nosedz ķermeni (ar garām piedurknēm, garās bikses, slēgtie apavi)
  Если идет дождь?
  Одеваемся по погоде, берем зонтики, плащи. Быть на свежем воздухе у нас в приоритете.

  Ja līst lietus?
  Ņemam līdzi atbilstošu mainīgajiem laika apstākļiem apģērbu. Lietussargu, ja bērnam tāds ir. Mēs noteikti dosimies pārgājienā arī ja līs. Atrasties svaigā gaisā ir mūsu prioritāte.
  Сколько человек будет в лагере?
  Я рассчитываю на 12 участников + педагог + 2 помощника

  Cik cilvēki būs nometnē?
  Vismaz 12 dalībnieki, pasniedzējs un 2 palīgi.
  Будут ли дети сидеть в телефоне?
  Нет. Телефоны дети сдают родителям или используют в установленное время.

  Vai bērni izmantos telefonus?
  Nē, vēlams nometnes laikā telefonus neizmantot. Nepieciešamības gadījumā protams var. Ja ir iespēja un izaicinājums nav pa lielu, tad piedāvājiet bērnam atstāt telefonu mājās.
  Что делать, если дети между собой говорят по-русски?
  Я говорю с детьми по-английски. Мои помощники – вожатые говорят по-английски. Каждый день мы настраиваемся на английский и поощряем английское взаимодействие. Мотивация - ключ к успеху. Будем мотивировать.

  Ja bērns nesaprot angliski vai nevar runāt?
  Protams mēs varam runāt ar bērnu arī viņa dzimtajā valodā, bet galvenais, lai ir motivācija! Tā ir panākumu atslēga. Mēs motivēsim un iedrošināsim bērnus gan savā strapā, gan ar mums runāt angliski un izmantosim bērna prasmēm atbilstošu vārdu krājumu.
  Чему дети могут научиться за 5 дней?
  Помимо получения опыта походов, социальных и театральных игр на сплочение команды, они выучат новые слова и выражения.

  Ko bērni apgūs vasaras skolas laikā?
  Aktiermākslu. Jaunas metodes valodes apguvei. Paplašinās savu angļu valodas vārdu krājumu. Un protams vienmēr būs neparadzemie ieguvumi, kas būs atkarīgi no bērna individuālajām prasmēm un atklāsmēm.
  Вы будете купаться в море или озере? Как с безопасностью?
  Сообщите нам, если ребенок не умеет плавать. В этом случае плавательные средства обязательны. Я смотрю за детьми, когда они в воде. Без взрослых на море идти запрещено.

  Vai bērni peldēsies?
  Jā, mēs noteikti katru dienu iesim uz pludmali, un ja ūdens nebūs ekstremāli auksts, tad bērni varēs peldēties. Noteikti informējiet mūs, ja bērns peldēt neprot, tad bez peldierīcēm ūdenī bērns nevarēs iet. Bērniem būs aizliegts doties pie jūras bez pieaugušo pavadības.
  Нужна ли справка от врача перед летней школой?
  Конечно, необходима справка от врача.

  Vai nepieciešama ģimenes ārsta izziņa, ka bērns var apmeklēt nometni?
  Jā, tāda ir noteikti nepieciešama.
  Питьевая вода доступна?
  Обязательно будем напоминать детям регулярно попить воды и бутылки с водой будут находиться на видном месте. Газированные и сладкие напитки не приветсвуются.

  Vai būs pieejams dzeramais ūdens?
  Noteikti atgādināsim bērniem regulāri padzerties un ūdens atradīsies redzamajā vietā. Neatbalstīsim saldināto un gāzēto dzērienu lietošanu vsaras skolas laikā.
  Что дети будут есть?
  Мы сами готовим на месте, Дети будут питаться вегетарианской пищей (включая яйца и молочные продукты). Дети могут помогать накрывать на стол, готовить, убирать со стола. В Салацгриве зайдем в магазин за мороженым и пообедаем в кафе.


  Ko bērni ēdīs?
  Mēs gatavosim paši uz vietas. Bērni ēdīs veģetārās (iekļaujot olas un piena produktus) uz vietas gatavotas garšīgas maltītes. Arī paši bērni varēs piedalīties gan galda klāšanā, gan servēšanā un gatavošanā. Salacgrīvā ieiesim veikalā pēc saldējumā un ēdīsim kafejnīcā.
  Если по каким-либо причинам ребенок не сможет быть в лагере, как быть с оплатой?
  1 - Вы можете передать место другу.
  2 - Если вы успели оплатить полную стоимость, то аванс остается, остальная сумма возвращается при условии, что сообщаете минимум за 15 суток

  Ja dalība nometnē ir apmaksāta, bet bērns nevar piedalīties?
  Viens variants ir nodot savu vietu citam bērnam (iespējams būs gaidītāju rinda jeb jūsu draugiem). Otrs variants, ja summa ir pilnībā apmaksāta, tad saņemt daļēju naudas atgriešanu, bet pie nosacījuma, ka paziņojat par dalības atcelšanu vismaz 15 diennaktis iepriekš. Priekšapmaksa šajā gadījumā netiek atgriezta.
  ЕДЕМ ЗДОРОВЫЕ, БЕЗ СИМПТОМОВ
  Если у ребенка аллергический насморк, подготовьте справку от врача.
  Если ребенок использует лекарства, тогда ему нужно уметь применять их самостоятельно.
  Мы можем напомнить о применении.

  VASARAS SKOLU VAR APMEKLĒT TIKAI PILNĪGI VESELS BĒRNS BEZ SASLIMŠANAS PAZĪMĒM
  Ja bērnam ir alerģiskas iesnas, tad noteikti sagatavojiet izziņu no ārsta.
  Ja bērns lieto specfiskus medikamentus, tad bērnam ir jāprot tos lietot pašam, mēs nevarēsim tos iedot, bet tikai atgādināt par to lietošanu.
  ЕДЕМ ЗДОРОВЫЕ, БЕЗ СИМПТОМОВ
  Если у ребенка аллергический насморк,
  подготовьте справку от врача.
  Если ребенок использует лекарства,
  тогда ему нужно уметь применять их самостоятельно.
  Мы можем напомнить о применении.
  VASARAS SKOLU VAR APMEKLĒT
  TIKAI PILNĪGI VESELS BĒRNS
  BEZ SASLIMŠANAS PAZĪMĒM
  Ja bērnam ir alerģiskas iesnas,
  tad noteikti sagatavojiet izziņu no ārsta.
  Ja bērns lieto specfiskus medikamentus,
  tad bērnam ir jāprot tos lietot pašam,
  mēs nevarēsim tos iedot,
  bet tikai atgādināt par to lietošanu.
  И да, самое главное -
  We Speak English.

  Pats svarīgākais –
  protams pēc bērna spējām,
  bet noteikti bērnam jāizprot,
  ka viņa mērķis ir praktizēt valodu

  И да, самое главное - We Speak English.

  Pats svarīgākais –
  protams pēc bērna spējām,
  bet noteikti bērnam jāizprot,
  ka viņa mērķis ir praktizēt valodu

  All the time with Diana
  With each other
  (по возможности, конечно,
  но во время занятия - обязательно!)

  Отзывы

  Scroll
  Благодарю за прекрасное пространство для культурно-лингвистического просвещения 👍🏻 это было здорово...дети увлекаясь настроением игры хотят исполнять задания...не было тех кто прям отлынивал...все пассивно или активно, но точка интереса и включения держалась...не без подросткового самовыражения. Принимала участие и помогала Диане присматривать и заботится о детях в этом прекрасном месте.
  Кермен
  Dear Diana, so nice to hear that you managed to create such a fulfilling event for kids and also for adults. I am still very sad that I couldn’t come, being in one space with you is always very motivating, calming, structuring. Hovewer you work using English lessons and drama frame, you let people around you feel heard, respected and believed in. I know, that for my kids it was a great experience, enriching their self-confidence and language knowledge as well.
  Olga
  Диана, спасибо за фото-погружение для родителей и организацию такого замечательного мероприятия, эмоции у прибывшего самые позитивные😊🌷🌷🌷
  Ольга
  Отличный эмоционально и творчески развивающее мероприятие для подростков👍🙏
  Давайте повторять!
  Катерина
  Диана, благодарю, что организовали этот мероприятие
  Мария
  Как замечательно!!! Диана, спасибо,вам большое!!!🌸🌸🌸
  Елена
  Очень радует,что дети провели много времени на свежем воздухе, активно двигаясь, при этом получая новые знания.
  Понравилось,что был план, список нужных вещей, в целом организация, главное,что детям было интересно
  Спасибо вам за организацию лагеря! Спасибо за ваши видео и фото отчёты.
  sentiment_very_satisfied
  Виктория
  Ребенок посетил 5 музеев и галерей
  Ребёнок впервые в лагере, в первый же день пришла и просила ещё на неделю. Это показатель! Вообще нравится отношение Дианы к деткам, общение с родителями и культурная программа.
  В обычной жизни так много не ходит. Но и это challenge, с которым справилась
  Огромное спасибо, было здорово!
  sentiment_very_satisfied
  Ирина
  Ребенок с пользой провел время.
  Профессиональная организация
  Спасибо за внимание к детям. Дальнейших Успехов и развития!
  sentiment_very_satisfied
  Инта
  У ребенка было больше 40 часов живого общения без телефона
  Хорошо продуманная организация лагеря.
  sentiment_very_satisfied
  Марина
  Ребенок усвоил новые английские слова и выражения
  Ребёнок из-за наглядности обьектов запомнил много слов,появились новые друзья.
  Ждём информации о возможности продолжения занятий английским.С удовольствием поучавствуем ещё в лагере или других ваших мероприятиях для детей.
  sentiment_very_satisfied
  Елена
  Ребенок больше 30 часов провёл на свежем воздухе в любую погоду
  Насыщенная программа, возможность занять ребенка чем-то полезным, общение с др. детьми, походы в музеи и галереи. Сын прошел много километров, был на море и на детских площадках, выучил новые слова по-английски.
  sentiment_very_satisfied
  Дарья
  Ребенок завел новых друзей!
  Сын сказал, что лагерь понравился. Я даже удивилась, так как изначально шёл без энтузиазма. Это был его первый лагерь и это очень здорово, что он выразил желание учавствовать в таких мероприятиях дальше!
  Спасибо за прекрасную организацию!
  sentiment_very_satisfied
  Карина

  Стоимость участия до 17 июня*
  Dalības izmaksas līdz 17. jūnija*

  475 евро за 1 ребенка

  475 eur par vienu bērnu

  900 евро за двоих детей из одной семьи

  900 eur par diviem bērniem no vienas ģimenes

  Аванс 150 евро перечислением за 1 ребенка, 300 евро за двоих детей

  Priekšapmaksa ir obligāta 150 eur apmērā, vai 300 eur, ja par diviem bērniem.

  © 2011-2024 Diana's Language Coaching. All rights reserved. Privacy policy.
  © 2011-2024 Diana's Language Coaching.
  All rights reserved. Privacy policy.